บริษัท รัตนมงคล ปูนซีเมนต์ ธนาทร จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ทะเบียนเลขที่ 0145558004320 

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  142/1 ม.7 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

โทร/Tel : 035-922991-6 , 035-955888 , 035-955999

โทรสาร/Fax : 035-922991-6 , 035-955888 , 035-955999 ต่อ 601-602

เป็นสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความปลอดภัยของบุคลากร ในการใช้รถ เพื่อขนส่ง

หลักสูตร ผู้ปฎิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน ประเภทงานขนส่งน้ำมัน

บริการให้เช่าสนามฝึก

ลงทะเบียนอบรม