กิจกรรมทำความสะอาดอู่ซ่อมรถ โดยความร่วมมือของพนักงานบริษัท วัชรทรัพย์ปิโตเลียม จำกัด