ซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2565 บริษัท วัชรทรัพย์ ปิโตรเลี่ยม จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

จำลองอุบัติเหตุรถขนส่งน้ำมัน

โดยแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าหากเกิดเหตุการดังกล่าง ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไรบ้าง

 

 

 

 

 

ซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร

 

 

 

 

 

สอนการดับเพลิงโดยวิทยากร