ทอดผ้าพระกฐิน วัดดอนละนามสำนักสงฆ์หนองแก จ.ชัยภูมิ

 เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2565

     

รูปเพิ่มเติมคลิก