การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2561
โดย บริษัท วัชรทรัพย์ปิโตรเลี่ยม จำกัด
ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2561

 

 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ วันที่ 4 สิงหาคม 2561

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
1. คุณเสรี น้าวัฒนไพบูลย์

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
1. คุณศุภกิจ ขวัญประชาสี
2. คุณภัทคณิฐ ศรประสิทธิ์
3. คุณเสกข์ ขจรรุ่งศิลป์
4. คุณภคนันท์ หาญพาณิชเจริญ
5. คุณปราการ เพ็ญภาคกุล

บริษัท ทีเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด
1. คุณฤชัย มาตผุด
2. คุณศตวรรษ แก้วกันหา
3. คุณสนัฐพงศ์ เทิดมงคล

บริษัท เอียเป็งเชียง(1993) จำกัด
1. คุณบุญสม เปี่ยมแตน

กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค ๑
1. ร.ต.อ.ชยากร บุญมา
2. ด.ต.กาญจนวัฒน์ สังขวุฒิ
3. ส.ต.ท.จิตรกร โยธารินทร์
4. ด.ต.ชูเกียรติ เต็งผักแว่น
5. จ.ส.ต.ชิติสรรค์ ไวทย์กรวิชญ์
6. ด.ต.วิสุทธิ์ชัย ฉวีเวช
7. ส.ต.ท.ณัฐดนัย โดดเช
8. ส.ต.ท.ภาสกร ปรีสุวรรณ์
9. ส.ต.ต.ณัฐพล พันธุ์โนชาติ
10.ส.ต.ท.เธียรนันท์ กงจักร

สมาคมอยุธยาร่วมใจกู้ภัยอยุธยา
1. คุณศิวกรณ์ ศรีเพ็ญ
2. คุณกฤษฎา บุญจันทร์
3. คุณวิชาญ นรดิ
4. คุณแชมป์ อุดมพร
5. คุณบวร มีเนตร
6. คุณมงคล พลเยี่ยม
7. คุณศิวกร ยศบุญเรื่อง
8. คุณเกียรติศักดิ์ ไฝ

งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ต.เชียงรากน้อย
1. พ.จ.อ.อนุชา พันธ์นิยม
2. นายจินดา โอสถ
3.คุณสาโรจน์ ธรรมนิทา

อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 21-22 เมษายน 2564...
24 มี.ค. 2564 03:01 - admin
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 21-22 เมษายน 2564

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน [ ... ]

Read more...
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 11-12 มีนาคม 2564...
23 ก.พ. 2564 08:38 - admin
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 11-12 มีนาคม 2564

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน [ ... ]

Read more...
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564...
10 ก.พ. 2564 01:46 - admin
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564

 อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน [ ... ]

Read more...
ทอดกฐินวัดป่าดงสว่างธรรม...
08 ธ.ค. 2563 08:05 - admin
ทอดกฐินวัดป่าดงสว่างธรรม

งานทอดกฐิน วัดป่าดงสว่างธรรม ตำบลโคกนาโก [ ... ]

Read more...
ทอดกฐิน วัดวังเวิงพัฒนา
13 พ.ย. 2561 01:58 - admin
ทอดกฐิน วัดวังเวิงพัฒนา

งานทอดกฐิน วัดวังเวิงพัฒนา ตำบลตาดกลอย [ ... ]

Read more...
จุลกฐิน วัดพิชโสภาราม
02 พ.ย. 2561 02:46 - admin
 จุลกฐิน วัดพิชโสภาราม

งานมหาบุญ จุลกฐิน ณ วัดพิชโสภาราม อำเภอเขมราฐ [ ... ]

Read more...
งานกีฬาสีบางจาก
30 ต.ค. 2561 04:39 - admin

งานกีฬาสีบางจาก ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ [ ... ]

Read more...
ซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2561
10 ส.ค. 2561 06:26 - admin

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2561
โดย บริษัท [ ... ]

Read more...
งานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561...
02 ส.ค. 2561 06:00 - admin

งานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

ณ วัดโพธิ์ ต. [ ... ]

Read more...
ระบบตรวจสอบขนส่ง
21 พ.ค. 2561 03:11 - Author
ระบบตรวจสอบขนส่ง

บริษัทมีการควบคุมการขนส่ง ด้วยห้อง control [ ... ]

Read more...

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์