ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวรรณขนส่ง

Name : Kittiwan Transport Partnership Limited.

ก่อตั้ง : 09/09/2538

ที่อยู่ : 234 ม.2 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190

Address : 234, Moo 2, T. Suksamran, A.Takfa, Nakonsawan, 60190

ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่งทางบก (Land transportation)

โทร/Tel : 035-922991-6 , 035-955888 , 035-955999

โทรสาร/Fax : 035-922991-6 , 035-955888 , 035-955999 ต่อ 601-602