บริษัท รัตนมงคลบางปะอินขนส่ง จำกัด

บริษัท รัตนมงคลบางปะอินขนส่ง จำกัด


Rattanamongkol Bang pa-in Transport Co., Ltd.
บริษัท รัตนมงคลบางปะอินขนส่ง จำกัด เริ่มต้นมาจากการประกอบธุรกิจค้าพืชไร่ ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัว ในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวรรณขนส่ง และได้เริ่มดำเนินธุรกิจขนส่ง โดยเริ่มใช้ป้าย VIP และ BANGO ต่อมาได้มีการพัฒนามาสู่ธุรกิจการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ และการจัดส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ อาทิ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) รวมทั้งมีแผนการดำเนินงานด้านการตลาดเพื่อเป็นผู้ค้าผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ พร้อมทั้งทำการขนส่งสินค้าถึงหน่วยงานของลูกค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
จากสภาวะการแข่งขันทางด้านการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีปัจจัยที่สาคัญในการแข่งขันอย่างหนึ่ง คือ ระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งในปัจจุบัน ทางบริษัท รัตนมงคลบางปะอินขนส่ง จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ และระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) จึงได้มีการนำระบบดังกล่าวมาบริหารงานด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมกับการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) ควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง

รถพ่วงปูนผง  รถเทรเลอร์กล้วยหอม    รถพ่วงปูนผง 

                                                                                              

 

Rattanamongkol Bang pa-in Transport Co., Ltd.

Address : 135/20 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

135/20, Moo 2, T. klongjig, A. Bang Pa-in, Ayuttaya, 13160, Thailand

โทร/Tel : 035-922991-6 , 035-955888 , 035-955999

โทรสาร/Fax : 035-922991-6 , 035-955888 , 035-955999 ต่อ 601-602

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.