โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ บริษัท รัตนมงคล ปูนซีเมนต์ ธนาทร จำกัด 

ธนาคาร กรุงเทพ 

สาขา ประตูน้ำพระอินทร์ 

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี 173-302832-6