บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

มากกว่า 15 ปีที่ผ่านมาจากประสบการณ์ในธุรกิจการเกษตรที่เรามี  จนพัฒนามาสู่ธุรกิจการขนส่ง เราเป็นบริษัทที่รับขนส่งเกี่ยวกับแร่ ปูนซีเมนต์ให้กับลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ

 

 

 

เราได้มีการสร้างท่าเรือธนวัชในปี 2004 และได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา จนกลายมาเป็นท่าเรือที่มีคุณภาพในปัจจุบัน...

ห้ากฎแห่งความปลอดภัย

ห้ากฎแห่งความปลอดภัย  มีไว้เพื่อป้องกันอุบัติการณ์ที่มักเกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัทฯของเรา  โดยกฎเหล่านี้จะไม่มีการประนีประนอมหรือยอมให้มีการลดขั้นตอนการทำงาน  กฎนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ "Passion for safety" ซึ่งเป็นแผนการดำเนินการของกลุ่มงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ที่ประกอบไปด้วย

1. ต้องไม่ฝ่าฝีนหรือแทรกแซงความปลอดภัย  หรือยินยอมให้ผู้ใดฝ่าฝืนหรือแทรกแซงกฎนั้น

2. ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ตามกฎข้อบังคับของแต่ละงาน

3. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการตัดแยกแหล่งพลังงานและการล็อคอุปกรณ์อย่างเคร่งครัด

4. ต้องพร้อมปฏิบัติงานด้วยสภาพร่างกายที่ไร้แอลกอฮอล์และสารเสพติด

5. ต้องรายงานการบาดเจ็บและอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง