บริษัทวัชรทรัพย์ปิโตรเลี่ยม จำกัด มีความต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา