บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด , บริษัท ชิโนระสา จำกัด ,บริษัท รัตนมงคลบางปะอินขนส่ง จำกัด

และบริษัท วัชรทรัพย์ปิโตรเลี่ยม จำกัด

มีการจัดอบรม "การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น"  โดยผู้ฝึกสอน นายบุญลือ ชูอำไพ

ณ ห้องประชุมบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2556