การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2561
โดย บริษัท วัชรทรัพย์ปิโตรเลี่ยม จำกัด
ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2561

 

 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ วันที่ 4 สิงหาคม 2561

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
1. คุณเสรี น้าวัฒนไพบูลย์

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
1. คุณศุภกิจ ขวัญประชาสี
2. คุณภัทคณิฐ ศรประสิทธิ์
3. คุณเสกข์ ขจรรุ่งศิลป์
4. คุณภคนันท์ หาญพาณิชเจริญ
5. คุณปราการ เพ็ญภาคกุล

บริษัท ทีเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด
1. คุณฤชัย มาตผุด
2. คุณศตวรรษ แก้วกันหา
3. คุณสนัฐพงศ์ เทิดมงคล

บริษัท เอียเป็งเชียง(1993) จำกัด
1. คุณบุญสม เปี่ยมแตน

กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค ๑
1. ร.ต.อ.ชยากร บุญมา
2. ด.ต.กาญจนวัฒน์ สังขวุฒิ
3. ส.ต.ท.จิตรกร โยธารินทร์
4. ด.ต.ชูเกียรติ เต็งผักแว่น
5. จ.ส.ต.ชิติสรรค์ ไวทย์กรวิชญ์
6. ด.ต.วิสุทธิ์ชัย ฉวีเวช
7. ส.ต.ท.ณัฐดนัย โดดเช
8. ส.ต.ท.ภาสกร ปรีสุวรรณ์
9. ส.ต.ต.ณัฐพล พันธุ์โนชาติ
10.ส.ต.ท.เธียรนันท์ กงจักร

สมาคมอยุธยาร่วมใจกู้ภัยอยุธยา
1. คุณศิวกรณ์ ศรีเพ็ญ
2. คุณกฤษฎา บุญจันทร์
3. คุณวิชาญ นรดิ
4. คุณแชมป์ อุดมพร
5. คุณบวร มีเนตร
6. คุณมงคล พลเยี่ยม
7. คุณศิวกร ยศบุญเรื่อง
8. คุณเกียรติศักดิ์ ไฝ

งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ต.เชียงรากน้อย
1. พ.จ.อ.อนุชา พันธ์นิยม
2. นายจินดา โอสถ
3.คุณสาโรจน์ ธรรมนิทา

งานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

ณ วัดโพธิ์ ต. บ้านโพธิ์ อ. บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

บริษัทมีการควบคุมการขนส่ง ด้วยห้อง control room ที่ได้มาตรฐาน

 

พนักงานและผู้บริหาร ร่วมกันในวันตรุษจีน แต่งชุดสีแดงในช่วงเทศกาล

ซ้อมแผนฉุกเฉินและดับเพลิง บ.ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด ประจำปี 2564...
01 ธ.ค. 2564 04:53 - admin
ซ้อมแผนฉุกเฉินและดับเพลิง บ.ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด ประจำปี 2564

ซ้อมแผนฉุกเฉินและดับเพลิง บ.ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง [ ... ]

Read more...
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 13-14 ธันวาคม 2564...
23 พ.ย. 2564 06:57 - admin
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 13-14 ธันวาคม 2564

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน [ ... ]

Read more...
ทอดกฐิน วัดแสงจันทราวาส
22 พ.ย. 2564 09:53 - admin
ทอดกฐิน วัดแสงจันทราวาส

งานทอดกฐิน วัดแสงจันทราวาส ตำบลหนองไผ่ [ ... ]

Read more...
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564...
01 พ.ย. 2564 02:05 - admin
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน [ ... ]

Read more...
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 22-23 กันยายน 2564...
07 ก.ย. 2564 03:23 - admin
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 22-23 กันยายน 2564

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน [ ... ]

Read more...
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 19-20 สิงหาคม 2564...
09 ส.ค. 2564 04:37 - admin
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 19-20 สิงหาคม 2564

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน [ ... ]

Read more...
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564...
18 มิ.ย. 2564 06:31 - admin
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน [ ... ]

Read more...
สาระรอบรู้ : การค้นพบปิโตรเลียม...
07 มิ.ย. 2564 02:19 - admin
สาระรอบรู้ : การค้นพบปิโตรเลียม

สาระรอบรู้ : การค้นพบปิโตรเลียม


 

      [ ... ]

Read more...
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 21-22 เมษายน 2564...
24 มี.ค. 2564 03:01 - admin
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 21-22 เมษายน 2564

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน [ ... ]

Read more...
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 11-12 มีนาคม 2564...
23 ก.พ. 2564 08:38 - admin
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 11-12 มีนาคม 2564

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน [ ... ]

Read more...