งานทอดกฐิน วัดวังเวิงพัฒนา ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพรชบูรณ์

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12)

ดูรูปเพิ่มเติม >>> คลิกตรงนี้เลย

งานมหาบุญ จุลกฐิน ณ วัดพิชโสภาราม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 28 ตุลมคม 2561 (แรม 4 ค่ำ เดือน 11)

ดูรูปเพิ่มเติม >>> จิ้มเบาๆ

ติอตามกิจกรรมต่างๆของวัดได้ที่ วัดพิชโสภาราม

งานกีฬาสีบางจาก ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ สนามบอลราชคราม

   
   
   
   
   
   
   
   

ดูรูปเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี้

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2561
โดย บริษัท วัชรทรัพย์ปิโตรเลี่ยม จำกัด
ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2561

 

 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ วันที่ 4 สิงหาคม 2561

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
1. คุณเสรี น้าวัฒนไพบูลย์

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
1. คุณศุภกิจ ขวัญประชาสี
2. คุณภัทคณิฐ ศรประสิทธิ์
3. คุณเสกข์ ขจรรุ่งศิลป์
4. คุณภคนันท์ หาญพาณิชเจริญ
5. คุณปราการ เพ็ญภาคกุล

บริษัท ทีเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด
1. คุณฤชัย มาตผุด
2. คุณศตวรรษ แก้วกันหา
3. คุณสนัฐพงศ์ เทิดมงคล

บริษัท เอียเป็งเชียง(1993) จำกัด
1. คุณบุญสม เปี่ยมแตน

กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค ๑
1. ร.ต.อ.ชยากร บุญมา
2. ด.ต.กาญจนวัฒน์ สังขวุฒิ
3. ส.ต.ท.จิตรกร โยธารินทร์
4. ด.ต.ชูเกียรติ เต็งผักแว่น
5. จ.ส.ต.ชิติสรรค์ ไวทย์กรวิชญ์
6. ด.ต.วิสุทธิ์ชัย ฉวีเวช
7. ส.ต.ท.ณัฐดนัย โดดเช
8. ส.ต.ท.ภาสกร ปรีสุวรรณ์
9. ส.ต.ต.ณัฐพล พันธุ์โนชาติ
10.ส.ต.ท.เธียรนันท์ กงจักร

สมาคมอยุธยาร่วมใจกู้ภัยอยุธยา
1. คุณศิวกรณ์ ศรีเพ็ญ
2. คุณกฤษฎา บุญจันทร์
3. คุณวิชาญ นรดิ
4. คุณแชมป์ อุดมพร
5. คุณบวร มีเนตร
6. คุณมงคล พลเยี่ยม
7. คุณศิวกร ยศบุญเรื่อง
8. คุณเกียรติศักดิ์ ไฝ

งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ต.เชียงรากน้อย
1. พ.จ.อ.อนุชา พันธ์นิยม
2. นายจินดา โอสถ
3.คุณสาโรจน์ ธรรมนิทา

อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565...
20 มิ.ย. 2565 09:52 - admin
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน [ ... ]

Read more...
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565...
28 พ.ค. 2565 01:54 - admin
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน [ ... ]

Read more...
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 25-26 เมษายน 2565...
25 เม.ย. 2565 01:56 - admin
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 25-26 เมษายน 2565

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน [ ... ]

Read more...
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 28-29 มีนาคม 2565...
24 มี.ค. 2565 02:03 - admin
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 28-29 มีนาคม 2565

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน [ ... ]

Read more...
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565...
19 ก.พ. 2565 03:13 - admin
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน [ ... ]

Read more...
ด่วน! รับสมัคร พนักงานขับรถ...
19 ก.พ. 2565 03:08 - admin
ด่วน! รับสมัคร พนักงานขับรถ

ด่วน! รับสมัคร พนักงานขับรถ

 

สนใจติดต่อ [ ... ]

Read more...
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(โครงการดินแดง)...
19 ก.พ. 2565 03:05 - admin
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(โครงการดินแดง)

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(โครงการดินแดง)

 

สนใจติดต่อ

ฝ่ายบุคคล 095-368-3935

 [ ... ]

Read more...
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 24-25 มกราคม 2565...
08 ม.ค. 2565 06:36 - admin
อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 24-25 มกราคม 2565

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน [ ... ]

Read more...
กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟบริษัทวัชรทรัพย์ ปิโตรเลี่ยม จํากัด ประจำปี 2564...
05 ม.ค. 2565 02:46 - admin
กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟบริษัทวัชรทรัพย์ ปิโตรเลี่ยม จํากัด ประจำปี 2564

กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟบริษัทวัชรทรัพย์ [ ... ]

Read more...
กิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉินบริษัทวัชรทรัพย์ ปิโตรเลี่ยม จํากัด ประจำปี 2564...
05 ม.ค. 2565 02:16 - admin
กิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉินบริษัทวัชรทรัพย์ ปิโตรเลี่ยม จํากัด ประจำปี 2564

กิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉินบริษัทวัชรทรัพย์ [ ... ]

Read more...