อบรม การขับรถวัตถุอันตราย (ADR) วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566

อบรมหลักสูตร การขับรถวัตถุอันตราย (ADR) รุ่นที่ 11

 

 

 

 

อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน รุ่นที่ 69

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 25-26 เมษายน 2566

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน รุ่นที่ 68

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม การขับรถวัตถุอันตราย (ADR) วันที่ 30-31 มีนาคม 2566

อบรมหลักสูตร การขับรถวัตถุอันตราย (ADR) รุ่นที่ 10