อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน รุ่นที่ 63

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมหลักสูตร การขับรถวัตถุอันตราย (ADR) รุ่นที่ 6

 

 

 

 

อบรมหลักสูตร การขับรถวัตถุอันตราย (ADR) รุ่นที่ 4 และ 5

 

ทอดผ้าพระกฐิน วัดดอนละนามสำนักสงฆ์หนองแก จ.ชัยภูมิ

 เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2565

     

รูปเพิ่มเติมคลิก

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน รุ่นที่ 62