ซ้อมแผนฉุกเฉินและดับเพลิง บ.ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด ประจำปี 2564

 

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน รุ่นที่ 53

 

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน รุ่นที่ 52

งานทอดกฐิน วัดแสงจันทราวาส ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 (ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12)

 

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน รุ่นที่ 51