คุณธานีและคุณวัชราภรณ์ บริจาคคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดประชาสรรค์ ตากฟ้า