หลวงปู่สังวาลย์ ธัมมสาโร คุณธานีและคุณวัชราภรณ์

บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา จังหวัดพิจิตร

 

731500.jpg - 208.61 kB
727546.jpg - 204.18 kB
727544.jpg - 245.48 kB 727545.jpg - 217.23 kB